Trái Táo Đỏ

Trái Táo Đỏ

69 posts
Top 10 Truyện Nằm Trong Danh Sách Nóng 24 Giờ Trên Qidian Đầu Tháng 10/2020
Tu Chân

Top 10 Truyện Nằm Trong Danh Sách Nóng 24 Giờ Trên Qidian Đầu Tháng 10/2020

Khi tỉnh dậy, Lục Châu phát hiện mình đã biến thành đại ma đầu tổ sư gia cường đại nhất thế gian, hắn còn có chín đồ đệ tội ác chồng chất uy chấn thiên hạ. Đại đồ đệ Giáo chủ U Minh giáo, thủ hạ dưới tay có ngàn vạn ma đầu. Nhị đồ đệ là Kiếm Ma, một lời không hợp là đại khai sát giới…

Top 10 Tiểu Thuyết Thể Loại Tiên Hiệp, Đô Thị Có Nguyệt Phiếu Cao Nhất Tháng 8/2020 Thuộc Phong Vân Bảng Trên Qidian!!! (Phần 1)
Đô Thị, Tiên Hiệp

Top 10 Tiểu Thuyết Thể Loại Tiên Hiệp, Đô Thị Có Nguyệt Phiếu Cao Nhất Tháng 8/2020 Thuộc Phong Vân Bảng Trên Qidian!!! (Phần 1)

Hứa Thất An xuyên không đến một vương triều cổ đại, nhập vào thân thể nguyên chủ đang trong nhà giam, vì để tự cứu bản thân nên phải ra sức phá án. Từ đây dựa vào năng lực phá án, mà từng bước bước vào con đường tu luyện võ phu...

Review Vạn Tộc Chi Kiếp – ta chính là kiếp nạn của vạn tộc!
Giang Thượng Nguyệt Minh

Review Vạn Tộc Chi Kiếp – ta chính là kiếp nạn của vạn tộc!

Trong mấy trăm chương đầu, Vạn Tộc Chi Kiếp là một bản Harry Potter của Trung Quốc, và đặc biệt hay! Truyện không chỉ có cắm đầu tu luyện, đạt cơ duyên bảo bối và chiến đấu không ngừng, mà còn rất nhiều âm mưu, tính kế, rất nhiều chính trị, nội đấu ngoại đấu,...

Review Cửu Tiêu – một Bạch Tiểu Thuần thứ hai trong tiên hiệp
Giang Thượng Nguyệt Minh

Review Cửu Tiêu – một Bạch Tiểu Thuần thứ hai trong tiên hiệp

Là kiểu người co được giãn được nhưng vẫn có nguyên tắc riêng của mình, tâm kế giảo hoạt nhưng kỳ thực rất có lòng trắc ẩn, Phương Quý dần bước đi trên con đường tu tiên, nhưng tôn chỉ của hắn vẫn là được ăn sung mặc sướng, vợ đẹp con ngoan.

You've successfully subscribed to Tiên Hiệp Ký / Truyện Ma / Truyện Đô Thị!