Linh dị

A collection of 8 posts

[Review] Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ – linh dị nhưng người sợ ma đọc được
Linh dị

[Review] Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ – linh dị nhưng người sợ ma đọc được

Khi bạn sợ ma, nhưng vẫn muốn đu những bộ truyện linh dị cho bằng bạn bằng bè thì tác phẩm lần này chính là thứ dành cho bạn. Mở đầu tuy mang bầu không khí khá u ám, nhưng thực chất lại là phong cách hài hước, đầy tính giải trí cho các độc giả.

You've successfully subscribed to Tiên Hiệp Ký / Truyện Ma / Truyện Đô Thị!