đô thị huyền huyễn

A collection of 5 posts

Review Linh Cảnh Hành Giả - bộ đô thị huyền huyễn không theo lối mòn
Giang Thượng Nguyệt Minh

Review Linh Cảnh Hành Giả - bộ đô thị huyền huyễn không theo lối mòn

Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn được người bạn thân từ nhỏ gửi cho chiếc thẻ nhân vật VIP cấp chí tôn, hay nói đúng hơn là một chiếc thẻ thông hành tiến vào linh cảnh, mà nhân vật có sẵn bên trong từng là ác ma khiến cả thế giới phải kinh sợ.

You've successfully subscribed to Tiên Hiệp Ký / Truyện Ma / Truyện Đô Thị!