Đô Thị, Tiên Hiệp

A collection of 3 posts

Tiết Lệnh Sư - không thành võ giả tu đạo, ta giác ngộ trở thành Tiết lệnh sư.
Đô Thị, Tiên Hiệp

Tiết Lệnh Sư - không thành võ giả tu đạo, ta giác ngộ trở thành Tiết lệnh sư.

Nhân vật chính Hứa Hằng tu hành võ đạo, trong tám mạch Kỳ Kinh thì đã mở được sáu mạch, hai mạch còn lại không may bị đứt, từ đây vô duyên với võ đạo. Ngoài tu hành võ đạo còn có loại nữa là Tiết lệnh sư, hắn lại bất ngờ thức tỉnh giác thần trở thành Tiết lệnh sư.

Top 10 Tiểu Thuyết Thể Loại Tiên Hiệp, Đô Thị Có Nguyệt Phiếu Cao Nhất Tháng 8/2020 Thuộc Phong Vân Bảng Trên Qidian!!! (Phần 1)
Đô Thị, Tiên Hiệp

Top 10 Tiểu Thuyết Thể Loại Tiên Hiệp, Đô Thị Có Nguyệt Phiếu Cao Nhất Tháng 8/2020 Thuộc Phong Vân Bảng Trên Qidian!!! (Phần 1)

Hứa Thất An xuyên không đến một vương triều cổ đại, nhập vào thân thể nguyên chủ đang trong nhà giam, vì để tự cứu bản thân nên phải ra sức phá án. Từ đây dựa vào năng lực phá án, mà từng bước bước vào con đường tu luyện võ phu...

You've successfully subscribed to Tiên Hiệp Ký / Truyện Ma / Truyện Đô Thị!